เกี่ยวกับเรา

4gbhost ซึ่งอยู่ภายใต้ บริษัท เน็ตเซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนพาณิชย์และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีที่ตั้งของบริษัทที่แน่นอน โดยทางบริษัทได้ให้บริการเกี่ยวกับ

  • การให้เช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์
  • การจดทะเบียนชื่อโดเมน / ชื่อเว็บไซต์ หรือการย้ายโดเมน
  • การออกแบบเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้า และ บริการ Cookie Consent
  • การจัดทำเว็บไซต์ให้กับลูกค้าในรูปแบบของเว็บไซต์สำเร็จรูป คือ Circlecamp.com

โดยทีมงานของบริษัทนั้น มีประสบการณ์ในการให้บริการเกี่ยวกับ IT รวมถึงการออกแบบและพัฒนาระบบซอฟแวร์ มากกว่า 10 ปีให้กับบริษัทชั้นนำของเมืองไทยและต่างประเทศ

ดังนั้น ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเรามีประสบการณ์พอที่จะให้บริการกับลูกค้าทุกท่านได้อย่างมืออาชีพ

white cloud backgroud