Hosting จดโดเมน ราคาถูก แถมฟรี โดเมนเนม Web Hosting

 
 

การจ่ายเงิน

        เรารับจ่ายเงินโดยการรับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่เราระบุไว้ด้านล่าง ดังนี้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   ธนาคารกรุงไทย
สาขา ถนนแจ้งวัฒนะ (ซอฟต์แวร์ พาร์ค) สาขา อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค
ชื่อบัญชี บริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อบัญชี บริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บัญชี   329-1-34099-6 เลขที่บัญชี   568-0-14708-4
ประเภท ออมทรัพย์ ประเภท ออมทรัพย์
   
ธนาคารกสิกรไทย   ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา ถนนแจ้งวัฒนะ สาขา สำนักรัชโยธิน
ชื่อบัญชี บริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อบัญชี บริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บัญชี   470-2-63110-1 เลขที่บัญชี   111-429927-0
ประเภท ออมทรัพย์ ประเภท ออมทรัพย์
   
ธนาคารกรุงเทพ  
สาขา ซอยอารี
ชื่อบัญชี บริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บัญชี   127-4-90523-9
ประเภท ออมทรัพย์
   หลังจากทำการโอนเงินเรียบร้อย กรุณาลงทะเบียนเพื่อยืนยัน
การโอนเงินผ่านหน้าเว็บ โดยไปที่ เมนู
   CONFIRM

หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร ซึ่งลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
2. สำหรับลูกค้าที่ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี หากไม่ได้รับภายใน 2 อาทิตย์ รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที และขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีย้อนหลัง
3. กรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี จะถูกส่งหลังจากทางบริษัทได้รับหนังสือหักฯเรียบร้อยแล้วเท่านั้น.
4. สำหรับนิติบุคคลที่ยอดค่าบริการตั้งแต่ 1,000บ. ขึ้นไป สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% รายละเอียดสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  62 อาคารธนิยะ ชั้น 10
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556190606
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105556190606


 
ange