ประกาศแจ้งเตือน  

เนื่องจากทางบริษัท ไม่มีนโยบายแจ้งค่าบริการทางแอปพลิเคชั่น Line และ QR Code โดยทางบริษัทจะแจ้งรายละเอียด และรับแจ้งการชำระค่าบริการทาง Email ตามด้านล่าง ดังนี้

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขทะเบียนนิติบุคคล

010 555 0001 801

ในนามของ บริษัท เน็ตเซอร์วิส จำกัด เท่านั้น
ธนาคารกรุงไทย
สาขา อาคารซิลลิคเฮ้าส์

ชื่อบัญชี : บริษัท เน็ตเซอร์วิส จำกัด

เลขที่บัญชี : 968-0-00440-6

ประเภท : ออมทรัพย์

ธนาคารกสิกรไทย
สาขา สีลมคอมเพล็กซ์

ชื่อบัญชี : บริษัท เน็ตเซอร์วิส จำกัด

เลขที่บัญชี : 784-2-03184-7

ประเภท : ออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา CP TOWER (ถนนสีลม)

ชื่อบัญชี : บริษัท เน็ตเซอร์วิส จำกัด

เลขที่บัญชี : 209-204602-2

ประเภท : ออมทรัพย์