Domain Name

จดโดเมน (Domain) และเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ (Cloud Hosting) นั้นต้องคำนึงถึงผู้ให้บริการ Hosting และความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการจดโดเมนนั้นๆ ด้วย ตลอดระยะเวลา 10 ปีในการให้บริการลูกค้า ทาง 4gbhost.com นำเสนอบริการทั้งการจดโดเมนและต่ออายุโดเมน โดยคำนึงถึงความสำคัญในการเป็นเจ้าของโดเมนนั้นๆ ของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ

สำหรับโดเมนที่ดำเนินการจดทะเบียนและต่ออายุนั้น มีนามสกุลต่างๆ ดังนี้ .com / .net / .org / .info / .biz / .asia และ .co เป็นต้น และผู้ที่จดโดเมนกับเราจะได้สิทธิ์เป็นเจ้าของโดเมน 100% ซึ่งสามารถแก้รายละเอียด หรือโอนย้ายทั้ง Hosting และ Domain ได้เอง

ในปัจจุบันเรารับจดโดเมนและต่ออายุสำหรับโดเมน .th ทั้งหลายด้วย ซึ่งเราเป็น Authorized Reseller ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก THNIC โดยตรง ลูกค้าจึงมั่นใจได้ในราคาและคุณภาพการบริการ ถ้าจดโดเมนและใช้บริการโฮสติ้งกับเรา

รายละเอียดชื่อโดเมน

white cloud backgroud

เอกสารประกอบการจดทะเบียนชื่อโดเมน

สำหรับโดเมน .com / .info / .biz / .net และ .org โดยที่ไม่ได้เช่า hosting กับเรา

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนในนามบริษัท

หนังสือรับรองบริษัท

ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ใบ ท.ค.0401 / พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)

หนังสือรับรอง องค์กร / สโมสร / คลับ หรือ อื่นๆ


เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนในนามบุคคล

สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่

หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว

นโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมน

โดเมน .th ทุกๆ ชื่อที่จดทะเบียนใหม่กับทางเรา
แถมฟรี!! ชื่อโดเมนภาษาไทยให้ทุกๆ นามสกุลที่จดทะเบียน ตามรายละเอียดด้านล่างนี้